Archive for the 'Dongeng Sato' Category

Sakadang Kuya Rék Dikawinkeun Ka Anakna Patani

Monday, November 11th, 2013

Ayeuna Abah seja ngadongéng lalakon Sakadang Kuya anu rék di kawinkeun ka anakna Patani. Mudah-mudahan hikmah tina téma Dongéng ieu tiasa di lenyepan ku urang saréréa.
Wilujeng ngadangukeun. Kaparayuuuunn Sadayanaaaaaa.