Sasakala Cau Manggala - The Tilu

November 13, 2013

Naon ari cau Manggala téh? Tah, barétomah cau manggala teh cau anu pangeunah-ngeunahna sa alam dunya. Kumaha dongéngna?
Wilujeng ngadangukeun. Kaparayuuuunn Sadayanaaaaaaaa

Basa Sunda - The Tilu

November 13, 2013

Abah dibaturan ku Mas Wagino jeung Jéha ngaguar koran urut nyaéta perkara Basa.
Wilujeng ngadangukeun. Kaparayuuuunnn Sadayanaaaaaa

Tawarangsa - The Tilu

November 13, 2013

Abah, Mas Wagino jeung Jéha Ngaguar ngeunaan alat musik tradisional Jawa Barat nyaéta Tarawangsa.
Wilujeng ngadangukeun. Kaparayuuuunnn Sadayanaaaaaaa

Sakadang Kuya Rék Dikawinkeun Ka Anakna Patani

November 11, 2013

Ayeuna Abah seja ngadongéng lalakon Sakadang Kuya anu rék di kawinkeun ka anakna Patani. Mudah-mudahan hikmah tina téma Dongéng ieu tiasa di lenyepan ku urang saréréa.
Wilujeng ngadangukeun. Kaparayuuuunn Sadayanaaaaaa.


Play this podcast on Podbean App