Sasakala Cau Manggala - The Tilu

November 13, 2013

Naon ari cau Manggala téh? Tah, barétomah cau manggala teh cau anu pangeunah-ngeunahna sa alam dunya. Kumaha dongéngna?
Wilujeng ngadangukeun. Kaparayuuuunn Sadayanaaaaaaaa

00:0000:00

Basa Sunda - The Tilu

November 13, 2013

Abah dibaturan ku Mas Wagino jeung Jéha ngaguar koran urut nyaéta perkara Basa.
Wilujeng ngadangukeun. Kaparayuuuunnn Sadayanaaaaaa

00:0000:00

Tawarangsa - The Tilu

November 13, 2013

Abah, Mas Wagino jeung Jéha Ngaguar ngeunaan alat musik tradisional Jawa Barat nyaéta Tarawangsa.
Wilujeng ngadangukeun. Kaparayuuuunnn Sadayanaaaaaaa

00:0000:00

Sakadang Kuya Rék Dikawinkeun Ka Anakna Patani

November 11, 2013

Ayeuna Abah seja ngadongéng lalakon Sakadang Kuya anu rék di kawinkeun ka anakna Patani. Mudah-mudahan hikmah tina téma Dongéng ieu tiasa di lenyepan ku urang saréréa.
Wilujeng ngadangukeun. Kaparayuuuunn Sadayanaaaaaa.

00:0000:00