Archive for the 'The Tilu' Category

Sasakala Cau Manggala - The Tilu

Wednesday, November 13th, 2013

Naon ari cau Manggala téh? Tah, barétomah cau manggala teh cau anu pangeunah-ngeunahna sa alam dunya. Kumaha dongéngna?
Wilujeng ngadangukeun. Kaparayuuuunn Sadayanaaaaaaaa

Basa Sunda - The Tilu

Wednesday, November 13th, 2013

Abah dibaturan ku Mas Wagino jeung Jéha ngaguar koran urut nyaéta perkara Basa.
Wilujeng ngadangukeun. Kaparayuuuunnn Sadayanaaaaaa

Tawarangsa - The Tilu

Wednesday, November 13th, 2013

Abah, Mas Wagino jeung Jéha Ngaguar ngeunaan alat musik tradisional Jawa Barat nyaéta Tarawangsa.
Wilujeng ngadangukeun. Kaparayuuuunnn Sadayanaaaaaaa


Play this podcast on Podbean App